Náhradní plnění

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Náhradní plnění 2021 se řídí předpisy Zákona o zaměstnanosti a prováděcí vyhlášky č. 518, které jsou platné od roku 2012.

Povinný 4% podíl v zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) je stanoven všem soukromým i státním společnostem s 25 zaměstnanci a více.

Plnění povinného podílu:

Prvním způsobem je přímé zaměstnávání OZP, některé společnosti však nemohou osoby se zdravotním postižením zaměstnávat, pro ně jsou určeny další dvě možnosti. Jednou z nich je odvod do státního rozpočtu, ten činí 2,5 násobek průměrné mzdy za každou osobu, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat. Za takto odvedené finance však nezískáte žádnou přidanou hodnotu, pouze dostojíte zákonné povinnosti naplnění zmíněného podílu.

Proto je efektivnější využít třetí možnost, kterou je odběr služeb nebo výrobků, tedy tzv. náhradní plnění. Počet OZP, které je možno započítat do plnění podílu, je roven ceně odebraných služeb a výrobků bez DPH dělené sedminásobkem průměrné mzdy. 

Kdo může náhradní plnění poskytnout:

Poskytovatelem služeb a výrobků v režimu náhradního plnění může být pouze subjekt, který má více jak 50% podíl zaměstnaných OZP na celkovém počtu zaměstnanců.

Služby, které Vaší společnosti mohu v rámci náhradního plnění zajistit, jako například bezpečnostní služby, úklidový servis, ochrana osob a majetku, pomohou zajistit bezproblémový chod firmy. Takto vynaložené náklady jsou oproti odvodu do státního rozpočtu efektivněji využity.

Firmám, které nemohou OZP zaměstnávat, ani nechtějí platit státu odvod za zaměstnávání OZP, nabízím v krajích měst Plzeň a Karlovy Vary služby bezpečnostních a úklidových agentur, které zaměstnávají víc než polovinu zaměstnanců se zdravotním postižením, a jsou tak řádnými poskytovateli náhradního plnění.

Služby, jako jsou např. úklid kanceláří, recepční služby, ostraha na vrátnici, správa a údržba budov, jsou servisem, který podporuje bezproblémový chod a provoz organizací. Tyto služby Vám připravím na míru tak, jak to bude vyhovovat Vám, proto k omezení provozu Vaší organizace ani nedojde.

Výhody náhradního plnění:

  • Včasným odběrem služeb pro náhradní plnění 2021si splníte povinný podíl OZP zaměstnanců náhradně a bez starostí.
  • Touto formou také ušetříte značnou částku, kterou byste museli při nezaměstnávání OZP odvést bez užitku do státní pokladny.
  • Při náhradním plnění získáte kvalitní profesionální služby podporující optimální chod a provoz Vaší organizace.
  • Máte-li zájem o podpůrné služby v režimu náhradního plnění, rád Vám poradím a pomohu s celým procesem.