Bezpečnostní technologie

Je pro nás nesmírně důležité posouvat se v oblasti bezpečnostních technologií a stále se věnovat jejich inovacím. Věříme a víme, že lidský faktor, kvalitně proškolený personál, je v našem oboru nahraditelný. Přesto jdeme naproti technologickému pokroku a inovacím, které umožnují našim zaměstnancům pracovat efektivněji, bezpečněji a přesněji.

Díky našim moderním a unikátním technologiím a zařízením jsme s našimi zaměstnanci neustále v kontaktu, staráme se o jejich bezpečnost a můžeme jim poskytnout okamžitou pomoc.

Technologie pomáhají správně provádět kontrolní procesy a zajišťují dokonalý reporting pro klienta i manažera objektu. Ani moderní bezpečnostní technologie nenahradí fyzickou ostrahu, přítomnost člověka. Proto je při vývoji bezpečnostních technologií důležité zvažovat hlavně jejich vzájemnou podporu. Budoucnost technologie je podporovat a chránit člověka při výkonu fyzické ostrahy

Pult centralizované ochrany

Co je to PCO?
Pult centralizované ochrany a jeho monitoring je založen na přenosu signálů z elektronických systémů (standardně EZS, EPS a bezpečnostní kamery), které nepřetržitě sledují zabezpečení objektů a domů. Data získané z monitorovacích systémů jsou přenášeny na dohledové centrum PCO a v případě odchylky od normálu spustí dohodnutou reakci. Např. výjezd mobilní hlídky, předání informace Policii ČR nebo určeným osobám. Elektronická ostraha bezpečnostní kamery Vám po dobu Vaší nepřítomnosti zaručí bezstarostné chvíle.

Moderní způsob zabezpečení Vašeho objektu se hodí jak pro rodinné a rekreační domy, tak pro komerční a administrativní budovy, ale také pro výrobní haly, logistické areály a sklady.

K službám PCO patří:
  • analýzu a vyhodnocení přijatých informací ve zvoleném časovém rámci s ohledem na sledování činnosti monitorovaných systémů, chování uživatelů, provozu objektu apod.
  • kontaktování osob na straně zákazníka, v případě potřeby i složky IZS
  • zajištění patrolovací služby PCO
  • zajištění služby dostřežení PCO
  • reporting – generování uživatelsky definovaných výpisů a datových sestav z pultu centrální ochrany

Elektronická vrátnice

Elektronická vrátnice - výsledkem našeho inovativního přístupu je také unikátní informační systém, který digitalizuje papírovou podobu důležitých dokumentů a zpřehledňuje pracovní procesy na vrátnicích a recepcích.

Systém je určen pro podporu fyzické ochrany objektu a majetku a fyzické ostrahy vstupů do objektu.

Active Track

Active Track je obchůzkový systém, který upravila bezpečnostní agentura D.I.SEVEN. Od ostatních užívaných obchůzkových systémů liší v tom, že snímače komunikují přímo s dispečinkem PCO a operátor tak má v reálném čase přehled nad průběhem služby fyzické ostrahy na objektu.

S moderním obchůzkovým systémem budete mít přehled 24/7.

I fyzickou ostrahu spolu s obchůzkovým systémem Active Track lze odebrat jako službu v rámci náhradního plnění.