Bezpečnostní služby

Vyhněte se možným chybám a problémům při vlastním zabezpečení akcí a využijte našich profesionálních pořadatelských služeb. 

Naše bezpečnostní agentura Vám zajistí dostatečný počet pracovníků pro veškeré pořadatelské služby po celou dobu trvání akce. Ostraha zajistí ochranu osob a majetku všech účastníků. Na parkovištích a křižovatkách služba koordinuje a řídí provoz. U vchodů a východů kontroluje oprávněnost vstupu osob, podává informace aj. Pořadatelské služby poskytujeme vždy podle charakteru a potřeb akce i střežené lokality.

Na trhu působíme od roku 1995, proto Vám dokáži zajistit kvalitní služby týkající se bezpečnosti Vašich administrativních, průmyslových, či soukromých objektů. Mohu Vám nabídnout široké spektrum služeb v oblasti ostrahy objektů, ochrany osob a majetku – jak v podobě elektronické, tak fyzické. Díky mé profesi mohu v této oblasti svým klientům odborně pomoci a poradit. Ráda vám nabízené bezpečnostní služby osobně představím.

S pořadatelskými službami máme mnohaleté zkušenosti na velkých sportovních i kulturních akcích. Naše bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. Vám zajistí vše ohledně Vaší akce. Po uzavření smlouvy přebíráme veškerou zodpovědnost a zajistíme potřebné zabezpečení a pořadatelské služby po dobu trvání akce, nebo dobu Vámi požadovanou.

Jsme uznávaným a důvěryhodným obchodním partnerem

Naše bezpečnostní agentura rozvíjí své obchodní vztahy na základě vstřícného přístupu, který především zohledňuje konkrétní potřeby a požadavky klientů. Za dobu své působnosti od roku 1995 jsme navázali dlouhodobou spolupráci s významnými klienty, která vede ke spokojenosti.

Profesionalita a kvalita na prvním místě

Naše bezpečnostní agentura dodržuje v průběhu realizace zakázek celou řadu systémových kritérií a opatření, která jsou vzájemně provázaná tak, aby byla zabezpečena smluvená kvalita dodávaných služeb. V každém regionu České republiky se můžete obrátit na našeho oblastního manažera, který se Vám bude plně věnovat.

  • Vzdálený monitoring PCO
  • Facility management
  • Active Track